Jan Čáslavský :: Akumulace vod v obci Stašov

Akumulace vod v obci Stašov

Na začátku srpna byl expertní komisí přijat projektový námět na Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obci Stašov. Námět se týká pořízení a distribuce nadzemních a podzemních akumulačních nádrží do jednotlivých domácností pro záchyt srážek a jejich využívání pro užitkové účely namísto pitné vody. Nyní bude předložena Státnímu fondu Životního prostředí podrobná projektová dokumentace pro uvolnění finančních prostředků na tuto akci.