Novinky

Dětské hřiště v Kněžicích
Schválená dotační žádost na vybudování dětského hřiště v obci Kněžice. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
Akumulace vod v obci Stašov
Na začátku srpna byl expertní komisí přijat projektový námět na Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obci Stašov.
Údržba a obnova kulturního dědictví venkova
Úspěšné vyhodnocení dotačních žádostí pro obec Stašov, Kněžice a farnost Svojany.
Úspěšné zahájení Programovacího období 2014 - 2020
V současné době jsou zveřejňovány schválené dotační projekty z Operačního programu Životní prostředí.
Chytré hospodaření s dešťovou vodou
Dne 22.4.2016 proběhl na BVV seminář na téma Chytré hospodaření s dešťovou vodou - možnosti finanční podpory.
Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2 kolo příjmu žádostí. Ve 2 kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků.
Dotace na rozšíření kapacit předškolních zařízení
Program IROP počátek prosince vyhlásil výzvu na rozšiřování kapacit předškolních zařízení.
Malé a střední firmy pozor
V měsíci lednu bude vyhlášen příjem žádostí z programu TECHNOLOGIE. Více v Novinkách.
ZATEPLENÍ JE TU
Opět se blíží vyhlášení výzvy na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Nepropásněte ji!! Alokace 5 mld. Kč.
Průzkum systému odpadového hospodářství
Z důvodu co největšího zefektivnění stávajícího systému odpadového hospodářství a snižování podílu skládkování komunálního odpadu, provádím průzkum v jednotlivých krajích o stávajícím systému OH.