Novinky

Údržba a obnova kulturního dědictví venkova
Úspěšné vyhodnocení dotačních žádostí pro obec Stašov, Kněžice a farnost Svojany.
Úspěšné zahájení Programovacího období 2014 - 2020
V současné době jsou zveřejňovány schválené dotační projekty z Operačního programu Životní prostředí.
Chytré hospodaření s dešťovou vodou
Dne 22.4.2016 proběhl na BVV seminář na téma Chytré hospodaření s dešťovou vodou - možnosti finanční podpory.
Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2 kolo příjmu žádostí. Ve 2 kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků.
Dotace na rozšíření kapacit předškolních zařízení
Program IROP počátek prosince vyhlásil výzvu na rozšiřování kapacit předškolních zařízení.
Malé a střední firmy pozor
V měsíci lednu bude vyhlášen příjem žádostí z programu TECHNOLOGIE. Více v Novinkách.
ZATEPLENÍ JE TU
Opět se blíží vyhlášení výzvy na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Nepropásněte ji!! Alokace 5 mld. Kč.
Průzkum systému odpadového hospodářství
Z důvodu co největšího zefektivnění stávajícího systému odpadového hospodářství a snižování podílu skládkování komunálního odpadu, provádím průzkum v jednotlivých krajích o stávajícím systému OH.
Odpad jako zdroj příjmů
Pojďte za pomoci zefektivnění logistiky odpadového hospodářství snížit roční mandatorní výdaje obce na odstranění komunálního odpadu.
Program rozvoje venkova
Ten pravý čas pro podávání žádostí o dotaci na lesní techniku!