Novinky

Odpad jako zdroj příjmů
Pojďte za pomoci zefektivnění logistiky odpadového hospodářství snížit roční mandatorní výdaje obce na odstranění komunálního odpadu.
Program rozvoje venkova
Ten pravý čas pro podávání žádostí o dotaci na lesní techniku!
BOOM Mateřských školek
Operační program Zaměstnanost podporuje předškolní vzdělávací zařízení. Více v Novinkách.
Ekologické projekty vyhlášeny
První výzvy z nového Programového období 2014 - 2020 jsou tu! Více na Novinkách.
Krizové řízení
V rámci služeb naší kanceláře přibyla činnost Krizové řízení. Jedná se o jednu z důležitých součástí řízení projektu, které se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost a vyhnout se tak případným sankcím ze strany poskytovatele dotace.
100 % ÚSPĚŠNOST!
100 % žádostí o dotaci podané v rámci 64. Výzvy na problematiku prevence a zefektivnění nakládání s odpady byly schválené. Celková hodnota projektů je 13 977 170 Kč.
Prevence a nakládání s odpady
MŽP vydalo avízo k připravovaným výzvám z nového programovacího období 2014 - 2020. Problematika týkající se nakládání s odpady bude jedna z prvních vyhlášených výzev. Nutnou součástí žádosti o dotaci je analýza potenciálu produkce odpadů v zájmovém území.
Nová Zelená úsporám
Ministerstvo Životního prostředí vyhlásilo výzvu v programu Nová Zelená úsporám pro rok 2015. Nabídka výhodné ceny na zpracování + hydrogeologický posudek ZDARMA